Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

LÝ TRÍ ĐỐI VỚI TRÍ TUỆ

         Rèn luyện lý trí không thành trí tuệ được, trí tuệ chỉ xuất hiện khi hành động của ta hài hòa tuyệt hảo cả về mặt lý trí và cảm xúc. Có sự khác biệt mênh mông giữa lý trí và trí tuệ. Lý trí và tư tưởng vận hành độc lập với cảm xúc, khi lý trí được huấn luyện theo một phương thức đặc biệt nào đó, nó sẽ bất chấp cảm xúc, ta có thể có lý trí lớn mạnh, nhưng ta không có trí tuệ; bởi vì trong trí tuệ, vốn có cái khả năng cảm xúc và lý luận; trong trí tuệ hai khả năng nầy cùng đồng tồn tại , hài hòa và mạnh mẽ.
         Bạn thực sự tiếp cận toàn cả cuộc sống của bạn bằng trí tuệ thay vì chỉ biết dùng lý trí, nếu không thì không một định chế nào trên thế giới giải cứu con người khỏi  sự khổ não triền miên.
                                                          Người đồng hành  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét