Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

ĐỂ TRÍ NÃO KHÔNG BỊ CHIẾM GIỮ

                       ĐỂ TRÍ NÃO KHÔNG BỊ CHIẾM GIỮ
          Liệu trí não có thể thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi tư tưởng không- không phải thoát khỏi tư tưởng xấu hay tốt? Tôi sẽ phải khám phá điều đó cách nào đây? Tôi chỉ khám phá bằng cách thấy những gì đã chiếm giữ trí não tôi, Nếu trí não tôi bị chiếm giữ bởi cái tốt hay cái xấu, bấy giờ, nó chỉ sống với quá khứ vì nó bị quá khứ chiếm giữ. Nó không thoát khỏi quá khứ được. Vậy,hành động quan trọng là khám phá xem trí não bị chiếm giữ như thế nào.Nếu trí não bị chiếm giữ thì chỉ có quá khứ luôn luôn chiếm  giữ bởi vì toàn cả thức, consciousness, của ta là quá khứ. Quá khứ, chẳng những ở trên bề mặt cạn cợt, mà cả ở tầng đáy sâu thẳm nhất và stress ở vô thức cũng là quá khứ.
          Liệu trí não có thể thoát khỏi sự chiếm giữ không? Có nghĩa là trí não có thể hoàn toàn đừng để bị chiếm giữ và mặc cho ký ức cùng mọi tư tưởng xấu tốt cứ thế mà qua đi, qua đi mà không chọn lựa lấy bỏ chi cả. Khi trí não bị chiếm giữ bởi một tư tưởng, một ý nghĩ xấu hay tốt, lúc đó nó sống với quá khứ…Nếu bạn thực sự lắng nghe, không chỉ trên bình diện ngôn từ mà là thực sự lắng nghe sâu thẳm, bạn sẽ thấy có một sự tịnh định không thuộc trí-đó là sự giải thoát khỏi quá khứ.
          Tuy nhiên, không bao giờ có thể gạt bỏ được quá khứ.Quan sát quá khứ đang đi qua, chứ không phải quan sát sự bị chiếm giữ của quá khứ. Do đó, trí não tự do trong quan sát chứ không phải tự do chọn lựa. Còn chọn lựa trên dòng sông ký ức thì còn bị ký ức chiếm giữ và khi bị chiếm giữ thì chính quá khứ chiếm giữ và khi trí não bị chiếm giữ bởi quá khứ thì nó không còn có thể thấy cái chân, cái thực, cái mới độc đáo.
                                                           Người đồng hành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét