Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

TƯ TƯỞNG TẠO RA NGƯỜI-TƯ-TƯỞNG.


TƯ TƯỞNG TẠO RA
NGƯỜI-TƯ-TƯỞNG

          Tư tưởng là cảm giác hóa thành ngôn từ, tư tưởng là ứng đáp của ký ức, của danh,của từ, của kinh nghiệm của hình ảnh. Tư tưởng có rồi mất, thay đổi, vô thường và tư tưởng tìm kiếm sự thường hằng bất biến. Do đó, tư tưởng tạo ra người- tư- tưởng để trở thành một thực thể thường hằng và đảm nhận vai trò của người kiểm duyệt, người-hướng dẫn, người kiểm soát, người-qui-định tư tưởng. Cái thực thể thường hằng giả tạo này là sản phẩm của tư tưởng, của vô thường. Thực thể này là tư tưởng; không có tư tưởng, nó không có. Những tính cách của người- tư -tưởng tạo ra người- tư- tưởng; các tính cách của nó không thể tách biệt với nó. Người -kiểm-soát là vật  được kiểm soát, nó chỉ chơi trò tự đánh lừa chính nó mà thôi. Không có sự thật, bao lâu cái giả chưa được thấy là giả.

                                                              Người đồng hành


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét