Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

DIỄN DỊCH SỰ KIỆN LÀ KHÔNG THẤY


DIỄN DỊCH SỰ KIỆN
   LÀ KHÔNG THẤY

          Một trí não có ý kiến về sự kiện là một trí não hời hợt, hẹp hòi, mang tính hủy diệt…Bạn có thể diễn dịch sự kiện cách này và tôi cách khác.Diễn dịch đúng là tai họa bởi nó ngăn chặn ta thấy sự kiện thực và làm cái gì đó lên sự kiện. Khi bạn và tôi đem những ý kiến cuả ta về sự kiện ra thảo luận là ta không làm gì tác động lên sự kiện, Bạn có thể có thêm nhiều ý kiến, thấy nhiều thêm những nét tinh tế , ý nghĩa hàm chứa trong sự kiện và tôi thì thấy kém hơn. Nhưng không thể diễn dịch được sự kiện, tôi không thể 
có ý kiến về sự kiện. Sự kiện nó là vậy, chấp nhận sự kiện là việc làm cực kỳ khó khăn đối với trí não. Ta luôn luôn diễn dịch sự kiện, ta luôn luôn gắn cho sự kiện những ý nghĩa khác nhau rập theo các định kiến, thành kiến, qui định, hy vọng, sợ hãi của ta , cùng tất cả những gì đại loại như thế. Nếu bạn và tôi có thể thấy sự kiện mà không có ý kiến, không diễn dịch, không gắn ý nghĩa, lúc đó sự kiện trở nên sống động hơn – sự kiện ở đó, riêng biệt một mình, không có vấn đề gì khác nữa cả; bấy giờ, sự kiện tự thân có đủ năng lượng điều khiển bạn đi đúng hướng .

                                                             Người đồng hành


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét