Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

CHỈ CÓ MỘT SỰ KIỆN DUY NHẤT: VÔ THƯỜNG

    CHỈ CÓ MỘT SỰ KIỆN
  DUY NHẤT: VÔ THƯỜNG

          Ta đang khám phá liệu có hay không có một trạng thái thường hằng – không phải là điều do ta thích mà là sự kiện thực, sự thật. Tất cả mọi sự về ta, trong cũng như ngoài – các mối quan hệ, tư tưởng, tình cảm của ta – đều vô thường, theo một dòng chảy thay đổi liên tục. Vì ý thức vô thường nên trí não khao khát thường hằng, một tâm thái vĩnh hằng trong hòa bình , tình yêu, đạo đức an toàn mà không có bất kỳ thứ thời gian cũng như biến cố nào có thể hủy diệt được; vì thế, trí não đã bịa ra và ảo giác  về thường hằng. Nhưng cái thường này nảy sinh từ cái vô thường, vì thế trong nó vẫn chứa mầm mống của vô thường. Chỉ có một sự kiện độc nhất: vô thường.

                                                             Người đồng hành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét