Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

CHẤM DỨT ĐAU KHỔ

CHẤM DỨT ĐAU KHỔ

Nếu bạn được chỉ dẫn cách chấm dứt đau đớn thì liệu nỗi đau đớn có chấm dứt không ? Bạn có thể học kỹ thuật chấm dứt đau đớn , về thể xác hoặc về tâm lý, nhưng ngay trong diễn tiến chấm dứt một nỗi đau cá biệt này thì đang hình thành một nỗi đau mới.
Vậy vấn đề là gì? Chắc vấn đề không phải làm thế nào chấm dứt sự đau đớn. Các bạn chớ tham lam, chớ tham vọng, chớ tin ai, hãy giải thoát tâm trí khỏi toàn bộ khát vọng an toàn, hãy sống hoàn toàn bất định…v.v, nhưng đó chỉ là lời nói. Vấn đề là bạn trực tiếp nếm trải trạng thái hoàn toàn bất định, không có cảm giác an toàn nào, và chỉ có được điều đó nếu bạn am hiểu toàn bộ diễn tiến suy nghĩ của bạn, hoặc nếu bạn có thể lắng nghe với toàn bộ con người bạn, hoàn toàn chú ý mà không đề kháng.
Để chấm dứt khổ não, đau đớn, người ta hoặc phải am hiểu những cung cách của tâm trí của dục vọng, ước muốn chọn lựa, hoàn toàn đi sâu vào đó; hoặc lắng nghe để khám phá chân lý. Không thể tìm ra chân lý chừng nào trong tâm trí có một điểm đang chuyển động tới một điểm khác, nghĩa là, chừng nào tâm trí còn tìm kiếm sự an toàn trong bất cứ hình thức nào thì chừng đó sẽ không bao giờ thoát khỏi sự đau đớn. An toàn là tùy thuộc và tâm trí đang tùy thuộc thì không có tình yêu, không đi qua toàn bộ diễn tiến xem xét, quan sát và nhận biết, chỉ lắng nghe thực tế thôi cũng đã được giải thoát khỏi sự đau đớn. Nhưng chúng ta không làm, chúng ta không nhìn, chúng ta không quan sát để tìm ra cái là chân lý, chúng ta không lắng nghe thực tế bằng toàn bộ con người mình, không diễn dịch không làm méo mó hoặc không lý giải nó. Nghĩa là, chúng ta không theo đuổi sự tự biết mình là cái đưa tới sự chấm dứt nỗi đau đớn, chúng ta cũng không chỉ quan sát thực tế thôi mà không có hành động xuyên tạc, như nhìn mặt mình trong gương. Tất cả những gì chúng ta muốn là muốn biết cách chấm dứt đau đớn, chúng ta muốn có một công thức tiền chế và bằng công thức ấy chúng ta kết liễu sự đau đớn, nghĩa là chúng ta lười biến, thiếu nghị lực phi thường là cái cần thiết để theo đuổi việc am hiểu bãn ngã mình - hiểu thật sự con người cuẩ mình trong sự giao tiếp với người khác, với lý tưởng, với vạn vật thì lúc đó chấm dứt được sự đau đớn.

Người đồng hành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét