Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

DOĨ THEO SỰ VẬN ĐỘNG CỦA ĐAU KHỔ

DOĨ THEO SỰ VẬN ĐỘNG
CỦA ĐAU KHỔ

Đau khổ là gì?...Ý nghĩa của đau khổ là gì? Cái gì đang đau khổ? Không phải tại sao có đau khổ, không phải nguyên nhân của đau khổ là gì, mà thực sự điều gì đang diễn ra. Tôi không biết bạn có thấy sự khác biệt không. Lúc đó, đơn giản là tôi giác tri đau khổ - không phải là vật tách biệt với tôi, không phải như người-quan-sát đang quan sát đau khổ- mà đau khổ là tôi, toàn cả con người tôi là đau khổ. Lúc đó, tôi mới có thể theo dõi sự vận động của nó, thấy nó dẫn về đâu.Chắc chắn nếu tôi làm được việc đó thì đau khổ sẽ tự mở bày, phải không. Lúc đó, tôi thấy tôi quá coi trọng cái ‘tôi’, chứ không phải người tôi thương yêu. Người -tôi –yêu chỉ tác động để che giấu nỗi khốn khổ của tôi, nỗi cô độc của tôi, nỗi bất hạnh của tôi. Và tôi không làm nên trò trống gì nên tôi hy vọng người ấy phải là cái đó. Và cái đó ra đi, còn tôi thì ở lại mất mát, cô đơn. Không có người ấy, tôi không là gì cả. Thế nên tôi khóc. Khóc không phải vì người ấy ra đi mà vì tôi bị bỏ lại…
Nhưng nếu tôi ngồi lại với cái đó, đừng xua đuổi nó rời xa tôi, đừng hạn chế nó hay chối bỏ nó, lúc đó biến cố gì diễn ra? Trạng thái của trí não lúc đó là gì, khi nó đang dõi theo sự vận động của đau khổ?

Người đồng hành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét