Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

THẤY CÁI TOÀN THỂ

THẤY CÁI TOÀN THỂBạn nhìn một cội cây ra sao? Phải chăng bạn thấy toàn thể cội cây? Nếu bạn không nhìn cội cây như là một toàn thể bạn không thấy cội cây chi cả. Bạn nhìn lướt qua và nói, “ Cội cây đẹp làm sao!”, hoặc nói “ Đó là cây xoài”, hay “ Tôi không biết đó là cây gì, có thể là cây me”. Nếu bạn không thấy, bằng sự kiện thực, toàn thể cội cây thì bạn sẽ không bao giờ thấy được cội cây. Đối với sự giác ngộ cũng tương tự như vậy. Nếu bạn không thấy toàn thể hoạt động của trí não bạn trong ý nghĩa đó – như bạn thấy cội cây – thì bạn sẽ không bao giờ giác ngộ được. Cội cây được tạo thành bởi những rễ, thân, cành nhánh nhỏ lớn hay đang lú chồi non, và lá, lá chết, lá héo, lá xanh, lá bị sâu ăn, lá xấu xí và có chiếc đang rơi, hoa và trái – tất cả đó bạn thấy như là cái toàn thể khi bạn thấy cội cây. Cũng tương tự như vậy, trong động thái thấy các hoạt động của trí não bạn, trong trạng thái giác ngộ đó, bạn thấy có mình có những ý nghĩ lên án, chấp nhận, từ chối, lấy, bỏ, đấu tranh, tuyệt vọng, hy vọng, thành bại – giác ngộ là bao trùm các cái đó chứ không phải chỉ phần nào. Vậy bạn có tri giác não bạn trong ý nghĩa cực kỳ đơn giản ấy không – tức là thấy toàn cả bức tranh chứ không phải một góc nào của bức tranh và hỏi, “ Ai đã vẽ bức tranh này vậy ?”

Người đồng hành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét